Psykiatrisk Ordbog

Å


Åben kultur: en kultur, der er åben for påvirkning udefra, enten i form af nye tænkemåder eller anderledes mennesker.

Åndssvaghed: Det samme som mental retardering eller vidtgående psykisk handicap, dvs. at man er svagt begavet, og at man ofte også har motoriske handicap i form af f.eks. spastiske lammelser.