Psykiatrisk Ordbog

Ø

Ødipus-kompleks: Ifølge psykoanalytisk teori den fase børn er i i 3-5 års alderen, hvor de oplever seksuel tiltrækning til den forælder, der er af det modsatte køn og samtidig jalousi mod forælderen af samme køn som det selv.