Psykiatrisk Ordbog

B

Bearbejder: en handling, der fremmer indlæring

Behandlingsplan: Alle, der bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, skal ifølge psykiatriloven have lagt en behandlingsplan inden der er gået en uge. Planen skal indeholde en foreløbig diagnose, eventuelle supplerende undersøgelser, samt beskrive hvilken behandling der er planlagt. Det skal også fremgå, om man som patient kan acceptere planen.
Afdelingen har pligt til at forklare hvad planen går ud på og hvordan behandlingen kan hjælpe, så man selv har mulighed for at tage stilling.

Behaviorisme: det engelske udtryk for adfærdspsykologi

Benægten: Et psykoanalytisk begreb for en forsvarsmekanisme, der skal forhindre en i at se smertelige eller ubehagelige kendsgerninger i øjnene. Optræder især hos mennesker, der er psykotiske.

Beta-blokker: Medicin som sænker blodtrykket. Virker også mod rysten på hænderne, og man kan bruge det mod let nervøsitet og hjertebanken.

Bevidsthedsintensitet: Graden af vågenhed.

Biologisk psykiatri: Den del af psykiatrien, som fokuserer på de fysiske aspekter ved de psykiske sygdomme, herunder teorier om hvordan medicin mod psykiske sygdomme påvirker signalstofferne i hjernen.

Biomedicinsk opfattelse: Når man mener, at sygdom skyldes konkrete fysiologiske ændringer.

Bipolar affektiv sindslidelse: Sådan kaldes den sygdom, der tidligere hed maniodepressiv psykose, i dag. Sygdommen viser sig ved at man har haft mindst én mani og derefter har haft mindst én mani eller depression.

Bivirkninger: Utilsigtede og uønskede virkninger af lægemidler.

Bizarre vrangforestillinger: Vrangforestillinger er forestillinger, som man ikke deler med andre mennesker inden for samme religion eller kultur, og som man er overbevist om er virkelige, selv om de er forkerte. Bizarre vrangforestillinger er vrangforestillinger, der er fuldstændig utænkelige, som f.eks. at man tror at man kommer fra en fremmed planet. Bizarre vrangforestillinger, der har varet over en måned, er et tegn på skizofreni.

Blackout: Udtrykket bruges især om hukommelsestab når man har drukket store mængder alkohol. Pr. definition varer hukommelsestabet i mere end 12 timer. Ofte laver man under blackoutet ting man normalt ikke ville gøre, heller ikke selv om man var stærkt beruset.

Blandingsmisbrug: Misbrug med flere slags rusmidler.

Borderline personlighedsforstyrrelse: Kaldes også emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Man handler impulsivt og uoverlagt. Man har svært ved at styre sit temperament og sin vrede, især hvis man bliver bremset i at følge sine impulser. Man har problemer med at bevare et nært forhold til andre mennesker. Forholdene bliver intense, men ustabile, og man har en tendens til splitting, dvs. at man inddeler andre mennesker i ”de gode” og ”de onde”, og man svinger mellem meget positive og meget negative følelser.

Borger: Alle indbyggere i samfundet

Bowlby, John: (1907-1990) har beskrevet en teori om barnets udvikling af den følelsesmæssige tilknytning til andre mennesker, og om hvilken betydning adskillelse og tab kan få for barnets evne til at knytte sig til andre mennesker.

Bruger: Et menneske, som har behov for én eller anden form for støtte i det psykiatriske system og selv er aktiv i processen.

Bulimi: En spiseforstyrrelse, hvor man på en tvangspræget måde spiser store mængder mad, som man evt. bagefter kaster op igen. Sygdommen ligner anoreksi, men forskellen er at man med bulimi har trangen til at overspise, og at man gør det. Samtidig bliver ens vægt som regel ikke faretruende lav som ved anoreksi.

Børne- og ungdomspsykiatri: Et selvstændigt speciale i psykiatrien, som dækker børn og unge op til 21 år.

Børnesagkyndig: En børnepsykiater, klinisk børnepsykolog eller en anden ekspert, som det offentlige benytter, når der skal træffes afgørelser i sager, hvor børn er indblandet, f.eks. i spørgsmål om forældremyndighed, tvangsfjernelser osv