Psykiatrisk Ordbog

E

ECT behandling: Forkortelse for ElektroConvulsiv Terapi eller det samme som tidligere hed elektrochok. Betegnelsen bruges i fagsproget, herunder i journaler, i stedet for elektrochok, fordi behandlingen ikke har noget med chok at gøre.

Eftertanke: at man efterfølgende tænker et forløb igennem og evaluerer det

Egne data: Oplysninger om egne personlige forhold, f.eks. alder, bopæl osv.

Ejaculatio præcox: For tidlig sædafgang

EKG: Forkortelse for ElektroKardioGram. Undersøgelse af hjertet ved hjælp af elektroder, som sættes på bestemte steder af brystkassen og måler hjertets funktion.

Eksistentiel terapi: En form for psykoterapi der tager udgangspunkt i eksistentiel filosofi. Behandlingen fokuserer på at man selv skal blive bedre til at tage ansvar for sit liv og handle i forhold til det. Det betyder at der fokuseres mindre på barndommen og tidlige traumer og mere på hvad man kan gøre her og nu for at komme til at fungere bedre.

Ekshibitionisme: Trang til at udstille sig over for andre. Bruges også som betegnelse for en seksuel afvigelse, hvor man blotter sig over for andre og får seksuel tilfredsstillelse ved det.

Ekskludere: at udelukke nogen fra noget

Eksklusion: Udelukkelse af fællesskabet

Eksponering: Bevidst og planlagt at udsætte sig for angstfremkaldende situationer.

Eksternalisere: at lægge ud

Eksterne hallucinationer: Hallucinationer, f.eks. hørehallucinationer, hvor man oplever at lyden ikke kommer fra ens eget hoved eller krop, men fra et sted uden for en selv.

Elektrochok: ECT-behandling, benyttes især til at behandle meget alvorlige depressioner. Man mærker ikke selve behandlingen, som foregår under fuld narkose. Det der sker i hjernen, når man får elektrochok, er at alle hjernecellerne på én gang depolariseres, dvs. at de udsender en nerveimpuls.
Elektrochok er den hurtigste og mest effektive behandling mod meget alvorlig depression.

Emotionel: følelsesmæssig

Emotionel kontakt: Evne til at involvere sig følelsesmæssigt i en samtales emne og indstille sig mentalt på et andet menneske.

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse: Kaldes også borderline personlighedsforstyrrelse. Man handler impulsivt og uoverlagt. Man har svært ved at styre sit temperament og sin vrede, især hvis man bliver bremset i at følge sine impulser. Man har problemer med at bevare et nært forhold til andre mennesker. Forholdene bliver intense, men ustabile, og man har en tendens til splitting, dvs. at man inddeler andre mennesker i ”de gode” og ”de onde” og at man svinger mellem meget positive og meget negative følelser.

Empati: Evne til at leve sig følelsesmæssigt ind i andre menneskers situation og måder at handle på.

Empowerment: Empowerment er at kunne tage magten i sit eget liv på trods af omstændighederne. Selve ordet empowerment består af tre dele: em, der på græsk betyder "i", "power", der kommer af det latinske ord "potere" og betyder "at være i stand til" og på engelsk forbindes med magt, styrke og kraft, samt ment, der på latin henviser til en handling. Oversat til dansk vil empower betyde "at bemyndige" eller "at sætte i stand til".

Endogen depression: Betyder depression der er opstået indefra, dvs. uden ydre grund. Begrebet bruges ikke længere.
I diagnosesystemet, ICD-10, som bruges i dag, inddeles depressioner ikke efter årsag, men efter sværhedsgrad, dvs. i let, middelsvær eller svær depression.

Endorfiner: Kroppens eget smertestillende middel, det dannes i hjernen og virker som en slags morfin.

Engageret: Interesseret, optaget eller følelsesmæssigt involveret i noget eller nogen.

Enkelfobi: En fobi hvor man er bange for én speciel ting eller situation, som man derfor prøver at undgå, f.eks. at befinde sig i lukkede rum, at flyve eller at være i nærheden af  edderkopper eller slanger.

Epilepsi: En sygdom i hjernen som viser sig ved at man får anfald hvor man f.eks. gør  bestemte bevægelser på en mekanisk måde eller får krampeanfald. Ofte har man flere forskellige former for anfald.

Ergoterapi. Behandlingsform, hvor man trænes i praktiske færdigheder, f.eks. almindelige dagligdags gøremål.

Etik: er oldgræsk og betyder skik og brug, mens det beslægtede ord moral er latin og betyder det samme. I moderne betydning er det læren om, hvad der er rigtigt og forkert. Grundlæggende regler for god menneskelig adfærd, hvor man atger hensyn til andre.

Evaluering: at vurdere i forhold til mål.

Evidensbaseret: bygger på videnbaserede undersøgelser, der viser effekt

Excentricitet: At være excentrisk vil sige at man opfører sig usædvanligt eller sært.

Expressed emotion: Betyder udtrykte følelser. Inddeles i high expressed emotions og low expressed emotions.  Det er et udtryk for hvor meget man udtrykker følelser, f.eks. i en familie. Skælder man meget ud på hinanden? Er man meget følelsesmæssigt involveret i hinandens liv? Er man overbeskyttende? Der forskes i, hvilken betydning det har for psykiske sygdomme, om ens pårørende har high expressed eller low expressed emotions.