Psykiatrisk Ordbog

F

Faglighed: (som værdi): At benytte faglig viden på en måde, så der til enhver tid handles menneskeligt ligeværdigt.

Familieafsnit: Afsnit på en børnepsykiatrisk afdeling, hvor en hel familie til et barn med en psykisk sygdom kan være indlagt.

Familieterapi: En form for psykoterapi, hvor hele familien deltager. Behandlingen bruges især til mennesker med psykiske forstyrrelser som kan skyldes eller forværres af samspillet i familien. Behandlingen kan ske ud fra forskellige teoretiske rammer, f.eks. oplevelsesorienteret, psykoanalytisk, strukturel eller systemisk.

Fast vagt: Der skal sidde nogen hos patienten i al den tid, han er fikseret.

Fetichisme: Seksuel afvigelse, hvor man benytter bestemte genstande, som f.eks. specielt tøj eller sko, for at blive seksuelt ophidset og tilfredsstillet.

Fiksering: Fastspænding af patienter med bælte. Bruges når der ikke er andre muligheder for at få en psykiatrisk patient til at falde til ro. Ifølge psykiatriloven må fiksering kun benyttes, hvis det er absolut nødvendigt.
Begrebet fiksering bruges også i psykoanalysen. Her betyder fiksering at man på et afgrænset område i sin psyke sidder fast i mønstre og forsvarsmekanismer som i virkeligheden hører til en tidligere udviklingsfase.

Flashback: Påtrængende genoplevelse af traumatiske begivenheder eller situationer.

Fobi: Overdreven frygt for bestemte situationer eller ting, som man forsøger at undgå.

Folie à deux: Kaldes også induceret paranoid psykose. En psykose med forfølgelsesforestillinger som to mennesker, der er tæt på hinanden, deler. Ofte starter det med at den ene har en paranoid psykose, som den anden så kommer til at tro fuldt og fast på. F.eks. kan den ene i et parforhold have vrangforestillinger, som den anden gradvist overtager.

Folkelig opfattelse: Lægfolks (almindelige mennesker uden sundhedsfaglig uddannelse) opfattelse af sygdom.

Fordom: Negativ forestilling, som er dannet på et mangelfuldt eller forkert grundlag, og som man ikke er tilbøjelig til at ændre.

Forfølgelsesforestillinger: Vrangforestillinger om at blive forfulgt af andre, der vil genere, skade eller dræbe en. Kan være et symptom på skizofreni, paranoid psykose og andre psykotiske tilstande.

Forfølgelsesvanvid: Psykose med forestillinger om at man bliver forfulgt.

Formel kontakt: Neutral kontaktform, som beskriver evnen til at opfatte og forstå samtalens emne.

Forpint: Plaget eller præget af lidelse, f.eks. uro, angst eller fortvivlelse.

Forsvarsmekanismer: Psykoanalytisk begreb for en række psykologiske mekanismer, som man ubevidst bruger til at forsvare sig med over for følelser eller tanker som man ikke kan acceptere, eller som giver anledning til indre konflikter.

Forstyrret kropsopfattelse: Opfattelse af egen krop stemmer ikke overens med virkeligheden.

Forstærker: en handling, der støtter og fremmer en bestemt adfærd.

Forsænket stemningsleje: Nedtrykthed, nedsat energi og evt. selvundervurdering.

Fortolkning: En personlig, mere subjektiv opfattelse af det, som iagttages.

Fortrængning: Psykologisk forsvarsmekanisme, hvor man ikke har bevidsthed om visse tanker eller følelser, som man ikke kan acceptere at man har.

Forvalte: At administrere, at tage vare på.

Forventningsangst: Frygt for at gå i panik eller for at få et angstanfald. Kaldes også ”angst for angsten”.

Forvrængninger: Ubevidst at ændre forståelsen af en situation. Oftest ændres forståelsen i en negativ retning.

Forældrerådgivning: Offentlige eller private rådgivninger, ofte hos kommunen, hvor forældre kan få hjælp hvis deres børn har problemer, eller de selv har problemer i forhold til børnene.

Freud, Anna: (1895-1982) Har videreudviklet sin fars, Sigmund Freuds, teorier. Er især kendt for sin beskrivelse af de psykiske forsvarsmekanismer og for sit arbejde med at udvikle psykoanalyse af børn.

Freud, Sigmund: (1856-1939) Psykoanalysens grundlægger. Har udviklet den oprindelige psykoanalytiske metode, som senere er blevet videreudviklet og modificeret. Den oprindelige psykoanalyse, som stadig praktiseres, foregår ved at man ligger på en sofa, mens psykoanalytikeren sidder ved siden af, så man ikke kan se ham eller hende. Man bliver opfordret til at fortælle, hvad der falder en ind, de frie associationers metode. Freud har udviklet flere teorier, bl.a. teorien om overjeget, jeget og det'et, samt teorierne om det bevidste og det ubevidste.

Frigiditet: Nedsat eller manglende seksuel lyst hos kvinder.

Frihedsrettigheder: Fundamentale rettigheder, der skal sikre det enkelte menneske dets frihed.

Frie associationer: At man fortæller hvad der falder en ind, uden at man sorterer noget fra. De frie associationers metode blev udviklet af Sigmund Freud som psykoanalytisk metode.

Frontallap: pandelap

Fuldmagt: Tilladelse fra en person (fuldmagtsgiveren) til at lade en anden handle på sine vegne.

Funktionsniveau: Beskriver hvordan man fungerer i forhold til job, sociale relationer og almindelige daglige funktioner. F.eks. om man kan sørge for mad, personlig hygiejne m.m. I forbindelse med lægeerklæringer til f.eks. ansøgning om pension beskriver lægen om man har normalt eller nedsat funktionsniveau.

Fødselsdepression: Let tristhed som mange kvinder oplever i løbet af de første uger efter en fødsel. Selv om det ikke er en egentlig depression, er det værd at være opmærksom på fordi denne periode er vigtig for forholdet mellem mor og barn, herunder amningen. Man har ikke større risiko for at få en egentlig depression umiddelbart efter en fødsel end ellers.

Fødselspsykose: En psykose som en kvinde kan få efter at hun har født og som formentlig udløses af belastningen ved at føde. En fødselspsykose adskiller sig kun fra andre psykoser ved at den begynder efter en fødsel. Fødselspsykosen kan være en akut psykose, der hurtigt går over igen, men ofte viser den sig at være begyndelsen på en mani, en alvorlig depression eller skizofreni.

Følelseskold: Afstumpethed, ligegyldighed, manglende følelse over for andre og manglende evne til at sætte sig ind i andres situation. Udtrykket bruges i forbindelse med den personlighedsforstyrrelse, der tidligere hed psykopati, men som nu hedder dyssocial personlighedsforstyrrelse.

Følelsestab: Oplevelse af tomhed eller nedsat evne til at reagere følelsesmæssigt, f.eks. i forbindelse med skizofreni eller alvorlige depressioner.