Psykiatrisk Ordbog

G

Gansers syndrom: Sjælden psykisk lidelse hvor man har fortrængt dele af sin viden om f.eks. hvem man er og hvor man bor. Det karakteristiske er at man ofte giver svar, der ligger tæt på det rigtige svar og på den måde ”røber” at man i sit ubevidste kender det rigtige svar.

Generaliseret angst: Angsttilstand, som har varet i mere end seks måneder, hvor man hele tiden er nervøs, anspændt, bekymret og ængstelig.

Generel observation: Observation af kropssprog eller adfærd som helhed.

Genital fase: Ifølge psykoanalytisk teori den udviklingsfase, der starter ved puberteten og hvor den seksuelle interesse fokuserer på kønsdelene. I modsætning til den orale fase, hvor lystfølelsen er knyttet til munden samt den anale fase, hvor lystfølelsen er knyttet til endetarmen og afføringen.

Gerontopsykiatri: Speciale indenfor psykiatrien, der beskæftiger sig med psykiske sygdomme og problemer hos mennesker over 65 år.

Gestaltterapi: Psykoterapeutisk metode, udviklet af amerikaneren Fritz Perls. I gestaltterapi arbejder man med at udleve sine følelser og tanker, så man kan få afsluttet følelser, man ikke fik udlevet i tidligere situationer. På den måde kan man give plads for at man fremover kan blive bedre til at mærke sine følelser.

Glædesløshed: Et af kernesymptomerne ved depression: At man har mistet glæden ved aktiviteter og oplevelser, som man normalt føler glæde ved.

Grandiose vrangforestillinger: Vrangforestillinger om at man har enestående evner eller kræfter, eller om at man er en berømt person. Forekommer især ved manier med psykotiske symptomer.

Gruppeterapi: Psykoterapeutisk behandlingsform, hvor en gruppe mennesker, oftest 6 -10 personer behandles samtidigt af en eller to terapeuter. Gruppeterapi har den fordel frem for individuel terapi at man kan lære af hinanden, spejle sig i hinanden og blive mere bevidst om sin måde at fungere på sammen med andre.

Grænsepsykose: Blev tidligere brugt om sindslidelser som var på grænsen mellem  personlighedsforstyrrelse og psykose. Grænsepsykose kaldes i dag enten skizotypisk sindslidelse eller begyndende skizofreni.

Grådlabilitet: En tilstand hvor man uden selv at ville det let kommer til at græde. Mange bliver grådlabile, hvis de får en depression. Man kan også blive grådlabil, hvis man har en blodprop i hjernen.