Psykiatrisk Ordbog

J

Jalousiforestillinger: Vrangforestillinger om at ens partner er utro.

Jeget: Psykoanalytisk begreb. Freud inddeler personligheden i jeg’et, det’et og overjeg’et. Jeg’et omfatter bl.a. identiteten og intellektet og er den del af personligheden, der balancerer de modsatrettede drifter fra det’et med samvittigheden i overjeg’et. Man kan have en stor eller lille jegstyrke. Hvis man har en stor jegstyrke benytter man fortrinsvis modne forsvarsmekanismer. Hvis man har lille jegstyrke bruger man mange umodne forsvarsmekanismer og bliver lettere psykotisk.

Jeg-funktioner: Personlighedens styrende funktioner.
- Impulskontrol
- afgørelse af hvilke behov der skal tilfredsstilles
- objekttilknytning
- realitetstestning
- affektudtryk
- evne til at opretholde selvagtelse
- brug af forsvarsmekanismer

Jeg-profil: Ét indtryk af personens aktuelle jeg-styrke.

Jeg-styrke: De personlighedstræk eller psykologiske funktioner, der bidrager til psykisk sundhed.

Jeg-støttende sygepleje: Den jeg-støttende sygepleje er udviklet specielt til psykiatriske patienter af den norske sygeplejerske Liv Strand. Sygeplejen bygger på den psykodynamiske tradition, der er udviklet på baggrund af Freuds tanker om personlighedsmodellen og jeg-funktioner.

Jeg-svaghed: Ses hos mennesker med mange svækkede jeg-funktioner. Et svagt jeg er psykosetruet.

Jung, Carl Gustav:(1875-1961) Elev af Freud, som udviklede sin egen teori, den analytiske psykologi. Jung er især kendt for sin beskrivelse af det kollektivt ubevidste, som udtrykkes gennem symboler f.eks. i drømme. Symbolerne i det kollektivt ubevidste er fælles for de fleste mennesker. I en jungiansk analyse arbejder man med at fortolke drømme ud fra det personlige og det kollektivt ubevidste.