Psykiatrisk Ordbog

L

Labil: Pludselige følelsesmæssige svingninger. Ustabil, svingende. Bruges i forbindelse med svingende følelser, f.eks. et ustabilt og svingende humør.

Latensalder: Psykoanalytisk betegnelse for en fase i børns udvikling. Ifølge teorien gennemgår barnet først den orale, anale og den genitale fase. Derefter er det i latensalderen, indtil det kommer i puberteten. Fasen kaldes latensfasen, fordi barnets seksuelle driftsfaser er gennemlevet, og det afventer puberteten og udviklingen mod en voksen seksualitet.

Latenstid: Den tid, der går før man reagerer på et spørgsmål eller en opfordring. I forbindelse med alvorlig depression er latenstiden ofte forlænget, dvs. at man reagerer langsomt.

Legeterapi: Form for psykoterapi af mindre børn. Barnet får udvalgt legetøj og materialer som det leger med, mens en terapeut observerer legen. Gennem legen udtrykker barnet de konflikter, det kender fra sin hverdag. F.eks. ved at en far- og en mor-dukke hele tiden skændes. Psykoterapeutens rolle er så at støtte barnet til at få bearbejdet konflikterne gennem legen.

Lesbisk: Kvinde, der er seksuelt tiltrukket af sit eget køn.

Leukotomi: Hedder også lobotomi og kaldes populært ”det hvide snit”. En behandling, der blev benyttet i 1950’erne, hvor man skar nervebaner i den forreste del af hjernen over for at behandle alvorlige psykoser og tvangstilstande. Behandlingen benyttes ikke mere.

Ligestillet: At have samme rolle, status, myndighed eller rettigheder.

Ligeværdighed: Alle mennesker er lige værdifulde.

Litium: (Lithiumsalte) Medicin der bruges til at behandle mani og til at forebygge mani og depression. Hvis man får Litium er det nødvendigt at få taget regelmæssige blodprøver for at få undersøgt hvor meget medicin man har i blodet. Hvis man har for lidt medicin virker behandlingen ikke, men har man for meget risikerer man bivirkninger i form af rysten på hænderne, kvalme og diarré.

LSD: Euforiserende stof, der er fremstillet syntetisk. Stoffet kan give hallucinationer, udtalt angst og vrangforestillinger. Man kan risikere at få ”bad trips”, hvor man bliver dybt nedtrykt. Man kan også risikere at få flash backs, hvor man genoplever tidligere dårlige LSD-trips.

Ludomani: Populær betegnelse for patologisk spillelidenskab, dvs. sygelig trang til at spille om penge.  

Lugthallucinationer: Når man kan lugte noget, der ikke er virkeligt, f.eks. kan man have hallucinationer af at lugte brændt kød eller gas, som andre ikke kan lugte.

Lukket kultur: en kultur, der ikke er modtagelig for påvirkninger udefra.

Lydhør: Evne til at opfatte de signaler, der sendes, såvel verbalt som non-verbalt.

Lykkepiller: Populær betegnelse for antidepressiv medicin, der tilhører gruppen af selektive serotonin-genoptagelseshæmmere, SSRI. Virker mod lettere til middelsvære depressioner og har færre bivirkninger end de traditionelle antidepressiva. Bivirkningerne er bl.a. kvalme, diarré, problemer med at sove og nedsat lyst til sex.

Lysbehandling: Behandling af vinterdepression med en speciel form for kraftigt lys fra lysstofrør. Man får behandlingen ca. en halv time hver dag. Ideen bag behandlingen er at en vinterdepression skyldes mørke og derfor kan kureres med enten lys eller ved at rejse sydpå om vinteren.

Lægevagten: Telefonisk hjælp af læge mellem kl. 16.00 og kl. 8.00 samt weekender.

Løftet stemningsleje: Opstemthed, øget energi og evt. selvovervurdering.