Psykiatrisk Ordbog

PsykiatriskOrdbog indeholder regler for bøjning af ord og udtryk inden for psykiatrisk fagsprog, som hver omhandler et eller flere afgrænsede emner. Den indeholder desuden en ordliste med de ord og fagudtryk, der forekommer i teksten.


Hjemmesiden er velegnet til undervisning og til selvstudium, og kan anvendes af alle faggrupper inden for det psykiatriske/sundhedsvidenskabelige område.


PsykiatriskOrdbog henvender sig til alle, der ønsker at få et kendskab til de fundamentale regler for korrekt psykiatrisk fagsprog. Det kan både være kommende SOSU-assistenter, lægesekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter, tandlæger og læger, men også færdiguddannede, som oplever, at de har brug for nogle præcise regler for bøjning af ord og udtryk inden for det psykiatrisksk fagsprog.


PsykiatriskOrdbog henvender sig til alle, der ønsker at få et kendskab til de fundamentale regler for korrekt psykiatrisk fagsprog, herunder elever på kurser i diagnoselatin. Hjemmesiden opbygget alfabetisk, som hver omhandler et eller flere afgrænsede emner. I teksten forklares de sproglige regler, og der gives mange eksempler.
Desktop Site