Psykiatrisk Ordbog

N

Narcissisme: Psykoanalytisk begreb. Udtrykket stammer fra den oldgræske myte om Narcissos, der blev forelsket i sit eget spejlbillede. At være narcissistisk vil sige at man er forelsket i sig selv og derfor ikke bliver rigtigt følelsesmæssigt involveret i andre.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse: Hvis man har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse føler man, at man er noget helt specielt. Meget optaget af rigdom og berømmelse. Bliver vred over kritik og forhindringer. Man betragter sig selv som en der naturligt skal være i centrum, og man har svært ved at sætte sig ind i andres situation. Lægger stor vægt på, hvilken titel man har, hvordan man bor, og hvilken bil man kører i. Bag storhedsfornemmelserne gemmer sig dyb usikkerhed og tomhedsfølelse. I det internationale diagnosesystem, ICD 10, som vi bruger i Danmark, findes narcissistisk personlighedsforstyrrelse ikke. I stedet bruges diagnosen anden type personlighedsforstyrrelse.

Narkolepsi: Sjælden sygdom hvor man overvældes af en uimodståelig trang til at sove, også om dagen, og hvor man kan pludseligt og uventet kan falde i søvn. Behandles med amfetaminlignende medicin.

Narrativ: fortællende

Narrative metoder: Metoder der søger at skabe mening og sammenhæng ved at skabe fortællinger med en sammenhængende struktur. F.eks. kan livshistorien genskabes som en fortælling hvor de enkelte begivenheder hænger sammen og fører fremad, men også kan føre endnu længere frem.

NCE: Narko Curare Elektrochok. En anden betegnelse for ECT-behandling, dvs. behandling med elektrochok.

Negative symptomer: Træghed, langsommelighed, sløvhed, mangel på initiativ, passivitet, kontaktforstyrrelser, manglende handlekraft eller interesser. Man synker ind i sig selv og bliver mere opmærksom på den indre end på den ydre verden, man trækker sig tilbage fra samvær med andre mennesker, man opsøger ensomhed, eller man har affektaffladning, dvs. at man ikke deler andre menneskers begejstring, sorg eller glæde. Symptomerne indgår i diagnosen skizofreni.

Neologisme: Dannelse af nyt ord, som kun personen selv forstår.

Nervesammenbrud: Betegnelse for en psykisk lidelse, der opstår pludseligt. Det kan være f.eks. en krise, udbrændthed eller depression.

Nervøs spisevægring: Anoreksi. Opstår først og fremmest hos unge kvinder. For at der kan være tale om anoreksi, skal man veje mindst 15 procent under normalvægten. Samtidig opfatter man sig selv som for tyk, og det fører til at man forsøger at slanke sig yderligere ved hjælp af diæt, motion, afmagringspiller, afføringsmidler, vanddrivende midler eller ved at kaste op.

Neurasteni: Kronisk træthedssyndrom. Man bliver træt, både fysisk og psykisk efter selv mindre aktiviteter. Samtidig får man muskelsmerter, man bliver svimmel, får hovedpine, bliver irritabel og har svært ved at sove.

Neuro-degenerative lidelser: Sygdomme, hvor der sker en gradvis nedbrydning af hjernen og dens funktioner.

Neuroleptika: Antipsykotisk medicin

Neuropsykiatri: Den del af psykiatrien, der især fokuserer på biologiske årsager til psykiske sygdomme.

Neuropsykologi: Et specialeområde inden for psykologien. Beskæftiger sig med hjernens måde at fungere på og især følgerne af neurologiske sygdomme, som f.eks. blodpropper i hjernen eller demens.

Neurorehabilitering: Genoptræning af skader vedr. nerver og nervesystemet.

Neurose: Inddeles i angstneurose, tvangsneurose, depressiv neurose og hysterisk neurose. Neurose er ikke længere en diagnose. Neuroserne defineres ud fra en teori om hvordan de er opstået, men i dag defineres de psykiske diagnoser i stedet på grundlag af deres symptomer.
Neuroserne hedder i dag generaliseret angst, panikangst, agorafobi og tvangstilstande, som også kaldes obsessiv compulsiv forstyrrelse, OCD.

Neurotisk: At være neurotisk betyder at man har en psykisk lidelse, hvor man ikke er psykotisk, dvs. at man f.eks. lider af angst, let depression, krise, eller en tvangstilstand.

Neurotransmitter: Hjernens signalstoffer. Kemiske forbindelser som findes i mellemrummet mellem nerveceller og som bruges til at sende signaler gennem nervebanerne. F.eks. dopamin, adrenalin, serotonin og noradrenalin, som frigøres mellem to nerveceller og overfører signalet fra en nervecelle til en anden.

Neutralt stemningsleje: Svarer til personens normale grundstemning eller grundlæggende "humør".

Noradrenalin: Signalstof i hjernen, neurotransmitter, som har stor betydning for om man er deprimeret. Nogle former for medicin mod depression virker ved at stimulere noradrenalinen i hjernen.

Normer: Forventet adfærd i en bestemt situation. Normer kan være uskrevne og/eller nedskrevne. Normer er tit kulturelt bestemte.

Nosografi: Sygdomsbeskrivelse.

Nosologi: Læren om sygdomme. Beskrivelse af årsager til sygdomme, samt af sygdommenes symptomer og forløb.

Nymfomani: Øget seksuel aktivitet hos kvinder. Er ikke en diagnose.

Nærmeste pårørende: Person, som en patient giver tilladelse til at kunne blive inddraget i forbindelse med en patientkontakt. Ofte ægtefælle, forældre, søskende, nære slægtninge eller en god ven.

Nærvær: Mentalt og følelsesmæssigt til stede.