Psykiatrisk Ordbog

O

Objektiv: Bygger udelukkende på fakta.

Objektrelationer: Psykoanalytisk udtryk for et menneskes forhold til andre mennesker. I objektrelationsteorierne beskrives modeller for barnets psykiske udvikling og mulighederne for fejludvikling, hvis barnet ikke får den rigtige stimulation fra sin mor, far eller en anden omsorgsperson.

Observation: Iagttagelse

Observationshjem: Døgninstitution, især skoleobservationshjem, hvor børn med psykiske problemer kan komme på ophold. Formålet er at vurdere hvordan barnet fungerer.

Obsessioner: Tvangstanker. Man kan have obsessioner i forbindelse med tvangslidelse, OCD, men også som led i andre psykiske lidelser, f.eks. skizofreni.

Obsessiv: Tvangspræget. Med tvangstanker.

Obsessiv-kompulsiv tilstand: Sygdommen kaldes også OCD, som er en forkortelse for den engelske betegnelse, obsessive compulsive disorder. Tidligere kaldtes OCD for tvangsneurose. Symptomerne er tvangstanker og tvangshandlinger, hvor man f.eks. er nødt til igen og igen at kontrollere om man har husket at låse døren.

OCD: se Obsessiv-kompulsiv tilstand

Omhu: At være nøjagtig, påpasselig og samvittighedsfuld i udførelse, behandling eller pleje.

Omnipotens: Psykoanalytisk betegnelse for at man føler sig almægtig, dvs. at man føler, man kan klare alt.

Omsorgssvigt: Udtryk for at man giver sit barn for dårlig eller for lidt omsorg.

Onani: Seksuel pirring af ens egne eller partnerens kønsorganer, uden at man har samleje.

Opiater: Kaldes også opioider. Samlebetegnelse for flere forskellige stoffer, der virker på samme måde som opium. Stofferne virker hovedsageligt smertestillende og euforiserende.

Oplevelsesorienteret familieterapi: Familieterapi, hvor familiemedlemmerne f.eks. ved hjælp af psykodrama eller gestaltterapi fokuserer på og oplever de følelser, de vækker hos hinanden.

Oplysningspligt: Normalt har læger tavshedspligt, men der findes undtagelser. Hvis en læge eller en anden f.eks. bliver opmærksom på at et barn er udsat for omsorgssvigt, har vedkommende oplysningspligt, dvs. at han eller hun har pligt til at melde det til kommunens socialforvaltning.

Opmærksomhedsforstyrrelse: Forstyrrelse af opmærksomheden, dvs. nedsat evne til at koncentrere sig og til at fokusere opmærksomheden på det, der foregår. Man kan have opmærksomhedsforstyrrelser i forbindelse med delirium og alvorlig mani, depression eller skizofreni.

OPUS: I Danmark er OPUS navnet på et permanent psykiatrisk behandlingstilbud for unge med debuterende psykose, som nu tilbydes i alle regioner.

Oral fase: Psykoanalytisk begreb. Fasen varer fra et barn bliver født til det er to år. I den orale fase er lystfølelserne knyttet til munden og amningen. Hvis barnet ikke får opfyldt sine orale behov i denne fase, kan det ifølge teorien forfølge barnet resten af livet, hvor det vil være optaget af at skaffe sig oral tilfredsstillelse. Man taler om de orale karaktertræk, som svarer til spædbarnets normale karakter, dvs. grådighed, behov for at fylde sig med mad, afhængighed af andre, uselvstændighed og passivitet.

Ordination: Lægens anvisning af lægemiddel, dosis og administrationsform.

Orgasme: Seksuel tilfredsstillelse, udløsning.

Orienteringsevne: Evnen til at være orienteret, dvs. at man kender tidspunktet, man ved, hvor man er og hvem man er, hvornår man er født, hvor man bor osv. Man kan f.eks. have nedsat orienteringsevne hvis man er dement eller har delirium.

Overføring: Psykoanalytisk udtryk. I forbindelse med psykoterapi udvikler man en overføring på terapeuten, dvs. at man handler over for terapeuten som om han eller hun var en person, man kender fra tidligere, f.eks. ens far eller mor. Det anses for at være af stor betydning for psykoterapien, at terapeuten gør opmærksom på overføringerne. Overføring finder også sted i andre relationer mellem mennesker, ikke mindst i parforholdet.

Overgangsobjekt. En ting, f.eks. en bamse eller et stykke legetøj, som et lille barn knytter sig følelsesmæssigt til. Overgangsobjektet hjælper barnet med at huske sin mor eller far, når hun eller han ikke er hos barnet, og det giver tryghed.

Overjeg : Psykoanalytisk begreb. Freud inddelte personligheden i jeg, det og overjeg. Overjeg er samvittigheden og den del af personligheden der sætter grænser for hvad man kan tillade sig at gøre.

Overlødig idé: En idé eller holdning som man tillægger overdrevent stor betydning. Det kan være en filosofisk eller religiøs ”kæphest” som man dyrker og engagerer sig overdrevent i.